Chính sách bảo mật

Mục đích thu Thập

Webiste Giangnamcamera.com không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng để GN Camera cung cấp sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng.

Khi bạn liên hệ đăng ký nhận thông tin, chat với nhân viên, gửi bình luận và thực hiện nhập thông tin để mua hàng, thông tin cá nhân mà webiste https://giangnamcamera.com thu thập bao gồm:

 • Họ và tên
 • Địa chỉ
 • Điện thoại
 • Email

Ngoài thông tin cá nhân là các thông tin về dịch vụ

 • Tên sản phẩm
 • Số lượng
 • Thời gian giao nhận sản phẩm

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

 • Công ty/Hộ kinh doanh: GN Camera
 • Địa chỉ: 137 Nguyễn Lương Bằng – Quận Đống Đa – Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 • Số Điện thoại: 0988.225.880
 • Website: https://giangnamcamera.com
 • Email: gncamera.com@gmail.com

Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân

GNCamera sử dụng thông tin của người tiêu dùng để cung cấp các dịch vụ sau tới người tiêu dùng như:

 • Gửi các thông báo về các sản phẩm mới.
 • Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch của người tiêu dùng.
 • Liên lạc và giải quyết khiếu nại, bảo hành sản phẩm đối với người tiêu dùng.
 • Kiểm tra, xác nhận lại lịch sử mua hàng khi có khiếu nại, tranh chấp.
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản, các hoạt động giả mạo người tiêu dùng.
 • Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân

Không có thời hạn lưu trữ, ngoại trừ các trường hợp:

 • Người tiêu dùng gửi yêu cầu hủy bỏ tới GNCamera hoặc GNCamera giải thể hoặc bị phá sản.
 • Các cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, khu vực lưu trữ vật lý, sổ sách lưu trữ của GNCamera bị thiên tai, hỏa hoạn mà không thể khắc phục được.

Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Người tiêu dùng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

 • Ban quản trị website
 • Bộ phận bảo hành sản phẩm
 • Bộ phận bán hàng,  chăm sóc khách hàng
 • Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với website https://giangnamcamera.com
 • Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Phương tiện và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu thông tin cá nhân của mình

Người tiêu dùng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào Website Giangnamcamera.com và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Ban quản trị website thực hiện việc này.

Đối với thông tin về lịch sử mua hàng, những thông tin không được quản lý bởi tài khoản. Khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với bộ phận chăm sóc khách hàng của GNCamera để được yêu cầu xử lý thông tin.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người tiêu dùng

 • GNCamera cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân được đăng tải trên https://giangnamcamera.com/
 • Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi người tiêu dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người tiêu dùng.
 • GNCamera cam kết không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân của người tiêu dùng khi không có sự đồng ý của người tiêu dùng ngoại trừ các trường hợp được quy định tại quy định này hoặc các quy định khác của pháp luật.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của người tiêu dùng, Ban quản trị website có trách nhiệm thông báo và làm việc với cơ quan chức năng điều tra và xử lý kịp thời, đồng thời thông báo cho người tiêu dùng được biết về vụ việc.

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin của người tiêu dùng

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc vi phạm, người tiêu dùng vui lòng gửi khiếu nại đến bộ phận quản lý của GNCamera thông qua:

 • Website: https://giangnamcamera.com/
 • Địa chỉ:137 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội
 • Hotline: 0988.225.880